Abono_EN
AllAccessCA
AllAccessMblCA

INFO

  1. Compra el teu abonament-polsera a Circuitfestival.net, Ticketmaster.es o a través de distribuïdors autoritzats.
  2. Imprimeix el teu “print at home” o retira el teu val de compra en els punts autoritzats.
  3. Bescanvia el teu “print at home” o val per l’abonament-polsera al “Welcome Point” del Circuit Festival tots els dies de l’esdeveniment de 14 a 22 h. Recorda que, en el moment de la recollida, hauràs de presentar el DNI, NIE o passaport.

Un cop al “Welcome Point”, una persona de l’organització et col·locarà la polsera que hauràs de dur en tot moment mentre duri el festival.

  1. Buy your all access pass at Circuitfestival.net or from authorized sellers.
  2. Print your tickets at home or pick them up at authorised retail locations.
  3. Pick up the All Access Pass wristband at Circuit’s ‘Welcome Point’. You can pick it up any day of the event from 2 pm to 10 pm by presenting your ID or Passport and your ‘print at home’ ticket or voucher.

Once at the ‘Welcome point’ a staff member will give you a wristband that you must wear at all times during the festival.

  • Aquesta polsera és personal i intransferible. Si es trenca o es perd, quedarà automàticament invalidada i no serà retornat el seu import ni permesa l’entrada als esdeveniments.
  • Aquesta polsera no eximeix al seu portador de l’obligació d’acomplir amb les mateixes normes d’entrada i comportament que la resta d’assistents al festival.
  • L’organització es reserva el dret d’invalidar la polsera-abonament i no permetre l’entrada a tot aquell que mostri o hagi mostrat un comportament inadequat.
Waterpark-Banner-web-cat

PARTY PROGRAM

C17_parties_25_brutus

ADVANCE 20€   ·   DOOR 25€

ADVANCE 35€   ·   DOOR 40€

C19_BUS_BANNER_EN